Víte v jakých případech se při prodeji nemovitosti platí daň z příjmu a kdy jste od ní osvobozeni?

14.10.2022

Pětiletý časový test se změnil na desetiletý

Prodej nemovitosti je osvobozen od daně z příjmu, pokud mezi jejím nabytím a prodejem uplyne alespoň pět let. Tato lhůta platí pro prodej všech nemovitostí, které jste nabyli do 31. 12. 2020. V případě nemovitostí, které jste nabyli od 1. 1. 2021, platí lhůta deset let. Pro osvobození od daně tedy platí pravidlo vlastnictví 5 nebo 10 let (tzv. "časový test") podle toho, kdy jste nemovitost získali.

Daň z příjmu z prodeje nemovitosti se počítá ze zisku, nikoliv z prodejní ceny. Základem pro její výpočet je tedy rozdíl mezi prodejní cenou a částkou, za kterou jste nemovitost koupili nebo jiným způsobem nabyli.

Dvouleté bydlení v prodávané nemovitosti

Od daně jste osvobozeni také v případě, že jste v nemovitosti před prodejem dva roky bydleli. Pokud je dům nebo byt součástí společného jmění manželů, stačí, že v něm bydlel jeden z nich. Finančnímu úřadu budete muset prokázat, že jste se v prodávané nemovitosti skutečně zdržovali po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. 

Využití prodeje pro uspokojení vlastní bytové potřeby

Třetí možností pro osvobození od daně z příjmů při prodeji nemovitosti je situace, kdy získané peníze z prodeje využijete pro pořízení nového vlastního bydlení (=uspokojení vlastní bytové potřeby), a to do jednoho roku od prodeje. 

Daň z prodeje nemovitosti a dědictví

Pokud plánujete prodat dům nebo byt, který jste získali dědictvím od příbuzného v přímé dědické linii, pak se pětiletý nebo desetiletý časový test pro osvobození od daně z příjmů zkracuje o dobu, po kterou byl dům nebo byt prokazatelně ve vlastnictví zemřelého (tedy se doba vlastnictví sčítá). Příbuznými v přímé dědické linii jsou manžel/manželka, děti, vnoučata, rodiče a prarodiče. 

Vzhledem ke změnám, ke kterým v zákonech dochází, doporučuji, aby se vlastník nemovitosti vždy před prodejem poradil s daňovým poradcem. Ten by měl mít aktuální a podrobné informace k dané problematice. 

Zdroj: https://www.realitniservery.cz/clanky/planujete-prodej-nemovitosti-vite-kdy-jste-osvobozeni-od-placeni-dane-z-prijmu-29016.html